לבנת פורן - המרכז למימוש זכויות רפואיות

יום שני, 6 במאי 2013

ביטוח נפגעי עבודה

חשוב לדעת - כך תממשו את זכויותיכם הרפואיות אם נפגעתם בעבודה

פיצוי / קצבת נכות מעבודה נועדו לפצות עובדים אשר נפגעו בעבודתם.

פגיעה בעבודה היא תאונה או מחלה שקרתה תוך כדי ועקב עבודה.

דעו להבחין בין פגיעה בעבודה לפגיעה במהלך פעילות הפנאי שלך. פגיעה בעבודה או תאונת עבודה היא תאונה או מחלה שקרתה תוך כדי ועקב עבודה. בדרך כלל הפיצוי הכספי הניתן בגין פגיעה בעבודה (או בצבא) הוא גבוה מפיצוי הניתן עקב מצב של מחלות שאינן קשורות לעבודה.

תאונת עבודה: אירוע תאונתי שהתרחש במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה. תאונה מוגדרת כאירוע פתאומי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן, שהביא לפגיעה פיזית או נפשית באדם.

מחלת מקצוע היא מחלה שנגרמה עקב העבודה ומאופיינת בכך שהתנאים במקום העבודה סייעו באופן משמעותי להופעתה.

הזכאים לפיצוי / קצבת נכות מעבודה:

 1. נפגע שאירעה לו פגיעה בעבודה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע).
 2. התלויים במבוטח שנפטר עקב פגיעה בעבודה (לדוגמא: אלמן/ה, יתומים, הורים).

התשלומים המגיעים לנפגע עבודה:

 1. דמי פגיעה-  תשלום בגין היעדרות מעבודה עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע שלא יעלה על 91 יום הנמנים ממחרת יום הפגיעה. דמי הפגיעה יחושבו לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה.
 2. פיצוי חד פעמי-  ישולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות מ-9% ועד 19% נכות. הפיצוי יחושב לפי השכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה.
 3. קצבת נכות מעבודה- תשולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות מ-20% נכות. הקצבה תחושב לפי השכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה.

הטבות/ תשלומים נוספים:

טיפולים רפואיים, גמלת תלויים עבור בני משפחה של נפטר עקב תאונת עבודה, שיקום מקצועי, היוון קצבת נכות.

דוגמאות לתאונות עבודה / מחלות מקצוע:

 1. עובדי הייטק- עבודה מרובה מול המחשב, הכוללת שימוש רציף במקלדת ועכבר- מחלת מקצוע CTS.
 2. לבורנטיות- נשים שעובדות חשופות לחומרים כימיים במסגרת עבודתן במעבדה ויכולות להתפתח מחלות מקצוע שקשורות לפגיעה בדרכי הנשימה, פרקינסון...
 3. מורים לספורט, מדריכי שחייה, חקלאים, מדריכי טיולים – עובדים החשופים לשמש במשך שעות ארוכות- יכולים לפתח מחלות מקצוע שקשורות לעור כגון BCC, מלנומה.
 4. שחקני טניס- tennis elbow.
 5. מורים- צרידות.
 6. אנשים שעובדים חשופים לרעש או שהיו חשופים לרעש במהלך שירותם הצבאי (במהלך שירות בטייסת / טנקיסטים)- מחלת מקצוע חשיפה לרעש.